ΓΛΥΚΑ / SWEET
CHEESECAKE ChocolateCHEESECAKE ChocolateΤιμή καταστήματος / inshop price : 5,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 5,00 €

CHOCOLATE DARKBITECHOCOLATE DARKBITEΤιμή καταστήματος / inshop price : 5,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 5,00 €

MILLE FEUILLEMILLE FEUILLEΤιμή καταστήματος / inshop price : 5,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 5,00 €

THE WHITE LADY / PAVLOVATHE WHITE LADY / PAVLOVAΤιμή καταστήματος / inshop price : 5,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 5,00 €

Οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την αύξηση ή μείωση του Φ.Π.Α

Copyright © 2022 SoftGr Inc.