ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΛΕΜΟΝΑΔΕΣ & 0% SUGAR / HOMEMADE LEMONADES
ΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑHomemade LemonadeΣΠΙΤΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑΔΑΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 2,00 €

ΣΠΙΤΙΚΗ ΡΟΔΑΚΙΝΑΔΑHomemade Lemonade of PeachΣΠΙΤΙΚΗ ΡΟΔΑΚΙΝΑΔΑΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 2,00 €

ΣΠΙΤΙΚΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΔΑHomemade Lemonade of MandarinΣΠΙΤΙΚΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΔΑΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,00 €Τιμή takeaway / takeaway price : 2,00 €

0% SUGAR PASSION FRUIT LEMONADE0% SUGAR PASSION FRUIT LEMONADEΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,50 €Τιμή takeaway / takeaway price : 3,50 €

0% SUGAR FOREST FRUITS LEMONADE0% SUGAR FOREST FRUITS LEMONADEΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,50 €Τιμή takeaway / takeaway price : 3,50 €

0% SUGAR GRAPEFRUIT LEMONADE0% SUGAR GRAPEFRUIT LEMONADEΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,50 €Τιμή takeaway / takeaway price : 3,50 €

0% SUGAR CRANBERRY & RASBERRY LEMONADES0% SUGAR CRANBERRY & RASBERRY LEMONADESΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,50 €Τιμή takeaway / takeaway price : 3,50 €

0% SUGAR PEACH LEMONADE0% SUGAR PEACH LEMONADEΤιμή καταστήματος / inshop price : 4,50 €Τιμή takeaway / takeaway price : 3,50 €

Οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την αύξηση ή μείωση του Φ.Π.Α

Copyright © 2022 SoftGr Inc.